FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN

EN ANTWOORDEN!

VEELGESTELDE VRAGEN

Hier kunt u het antwoord lezen op een aantal veelgestelde vragen.

Is iedere woning geschikt?

Iedere woning is in principe geschikt. De grootte en ligging van het dak van uw huis bepaalt echter wel het rendement dat het zonnesysteem oplevert. Factoren die het rendement beinvloeden zijn de hoeveel schaduw, de helling van het dak, de stand van het dak t.o.v. de zon.

Hoeveel stroom levert één zonnepaneel?

Een zonnepaneel van 250 Wp levert ongeveer 220 kWh per jaar, in Nederland op het Zuiden bij 36 graden helling.

Zijn er aanpassingen nodig aan mijn woning?

Nee. De zonnepanelen worden met een aluminium draagcontructie ophet dag bevestigd. Het dak blijft intact.

Zijn er aanpassingen nodig aan de elektrische installatie?

Ja. Er is meestal een extra groep nodig in de meterkast.

Hoeveel panelen heb ik nodig?

De hoeveelheid zonnepanelen is afhankelijk van 1) uw electriciteitsverbruik, 2a) de ruimte op het dak, 2b) de helling van het dak, 2c) de orientatie van het dak en 3) uw financiële mogelijkheden. Kijk bij Zonnestroom Rendement voor meer toelichting.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die uw zonnestroomsysteem opwekt wordt gebruikt voor uw eigen stroomverbruik. Levert het zonnestroomsysteem meer stroom dan u op dat moment verbruikt, dan levert het systeem de stroom via uw stroommeter aan het elektriciteitsnet. Uw meter zal op dat moment achteruit gaan lopen.

Wat gebeurt er als het elektriciteitsnet uitvalt?

Het zonnestroomsysteem kent een beveiliging en schakelt uit. Dit is voor veiligheid van de monteur die de storing in het openbare net moet repareren.

Hoe groot is het onderhoud?

Er is nauwelijks onderhoud nodig. Per jaar is 1 x glazenwassen voldoende en kunnen de aansluitingen even gecontroleerd worden.

Hoeveel garantie geldt er?

De garantie op onze zonnepanelen en draagcontructie is 25 jaar.

Is er in Nederland genoeg zon?

Ja.

Levert een zonnepaneel in de winter ook stroom?

Ja. Het proces om zonnestroom op te wekken werkt op licht. Hoe hoger de lichtintensiteit hoe meer stroom er opgewekt wordt.

Hoe kan ik de aanschaf van zonnepanelen financieren?

U kunt uw spaargeld investeren, een (hypthecaire) lening afsluiten of een groene lening afsluiten.

Wat is salderen?

In de energiewet is opgenomen dat bij huishoudens die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en minder dan 5.000 kWh terugleveren de (netto) terug geleverde energie verrekend mag worden met de verbruikte energie. Bij het opmaken van de jaarnota wordt dan de geregistreerde hoeveelheid teruggekeerde zonnestroom afgetrokken van het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Verbruikt u dus 4.000 kWh en heeft u 500 kWh zonnestroom teruggeleverd, dan wordt op de jaarnota een verbruik van 3.500 kWh afgerekend. In de branche wordt dit ook wel salderen genoemd. U krijgt dankzij deze wet voor de terug geleverde zonnestroom dus evenveel als u betaalt voor de stroom die u verbruikt. Salderen is verplicht tot 5.000 kWh. Er zijn ook elektriciteitsleveranciers die onbeperkt salderen toestaan.

Is er subsidie mogelijk op de aanschaf van het systeem?

Dit jaar is sinds 2 juli de Aanschafsubsidie Zonnepanelen opengesteld. Hiermee krijgt u 15% subsidie op de aanschaf van de materialen tot een maximum van € 650,-. Zie voor meer informatie onder Links Subsidie 2012. Hiermee gaat u naar de actuele pagina van AgentschapNL.

Wat is PhotoVoltaik?

Het proces waarmee zonnecellen werken heet foto voltaïsche omzetting. PhotoVoltaik in het Duits, PhotoVoltaics in het Engels. Zonnestroom wordt ook wel aangeduid met PV. De theoretische basis voor fotovoltaïsch is ontdekt door Albert Einstein, die in 1921 voor de toelichting van het “foto-effect” zijn enige Nobelprijs ontving. Einstein ontdekte dat licht uit bepaalde metalen elektronen van het atoom kan afsplitsen. Bij toepassing van een halfgeleider (meestal silicium) ontstaat door deze elektronenbeweging een spanning waardoor stroom kan vloeien. Silicium is na zuurstof het meest voorkomende element op aarde. Zand, kwarts of halfedelstenen zoals amethist of opaal bestaan in wezen uit silicium. Silicium heeft een groot voordeel: anders dan bij olie is de grondstof zand overal te vinden – waardoor uitputting van het milieu wordt voorkomen.

Wat is piekvermogen of WattPiek of wp?

Om een goede vergelijking te maken tussen verschillende typen en merken zonnepanelen wordt het piekvermogen van een zonnepaneel uitgedrukt Wattpiek of WP. Om het piekvermogen van een paneel te bepalen worden alle typen en merken panelen getest onder standaardcondities.

Standaardtestcondities:

  • Instraling 1000 W/m2
  • Zonneceltemperatuur: 25 graden C
  • AM =1,5 Air-Mass: maat voor de absorptie van (zon)licht door de omgevingslucht.

Als uw vraag hier niet tussen staat dan kunt u uw vraag altijd aan ons stellen. Gebruik hiervoor het formulier op de contactpagina, bel 0528 28 38 68 of kom langs bij onze showroom (Het Haagje 156, Hoogeveen).

© Copyright - Sun-Fictorie