Financiën

EEN ZONNESTROOMSYSTEEM IS EEN INVESTERING

‘GRATIS STROOM’

FINANCIËN

Met een aanschaf van een zonnestroomsysteem is veel geld gemoeid. U kunt hier op verschillende manieren tegenaan kijken. Hoe u er ook naar kijkt, het is altijd in uw voordeel.

BELEGGINGEN

Geld steken in een zonnestroomsysteem is een goede belegging; net als een spaarrekening, een huis, aandelen, en bij verkoop van de belegging wil je tenminste je inleg terug krijgen.

In het geval van een zonnestroomsysteem zorgen de stijgende energieprijzen en de garantie van 30 jaar op de panelen en de bevestigingsconstructie voor een verantwoorde belegging. Het aanvangsrendement van een zonnestroomsysteem ligt tussen de 8 en 12%. Dit zal de komende jaren zeker stijgen door de stijgende energieprijzen. De afgelopen 12 jaar zijn de energieprijzen 3x zo hoog geworden.nz. Bij een belegging verwacht je een opbrengst per jaar en bij verkoop van de belegging wil je tenminste je inleg terug krijgen.

De verwachting is dat deze stijging zeker zo doorzet. Door de stijging van de afgelopen jaren door te trekken ligt het rendement van een zonnestroomsysteem over 6 jaar op 12 á 15% en over 12 jaar boven de 20%.

Tenslotte, bij verkoop van de belegging verwacht je je inleg weer terug te krijgen of winst te maken. Een zonnestroomsysteem kan met het gebouw mee verkocht worden, het energielabel is beter en de stroomrekening lager waardoor het gebouw meer waard is en eenvoudiger (sneller) te verkopen is.

Als de gebouwkopers het zonnestroomsysteem niet willen hebben is het eenvoudig te demonteren en mee te verhuizen of aan een ander te verkopen.

ONDERNEMERS VOORDEEL

Geld steken in een zonnestroomsysteem kan fiscaal voordeel opleveren. Dus een zonnestroomsysteem als aftrekbare post.

Dit is gunstig voor eenmanszaken, ZZP’ers, BV’s. Door geld op deze manier uit te geven, betaal je minder belasting.

Bij een zonnestroomsysteem kunnen de volgende belastingvoordelen gelden:

  • Aftrek van 21%  BTW over de aankoop.
  • EIA, Energie Investerings Aftrek. 41,5% van het aankoopbedrag mag als extra aftrekpost opgevoerd worden.
  • KIA, Kleinschaligheids Investerings Afrek. Hoe minder een onderneming per jaar investeert, hoe hoger deze extra aftrekpost is. Maximaal 28% mag als extra aftrekpost opgevoerd worden.
  • Afschrijven in 5 jaar terwijl de levensduur veel langer is. Bij aankoop in de tweede helft van 2013 mag 50% van de investering ineens afgeschreven worden. De overige 50% wordt in de volgende vier jaar afgeschreven.

Door deze fiscale voordelen te combineren betaalt u vanaf een kwart van de aanschafprijs. Hierdoor ligt het rendement van uw zonnestroomsysteem tussen de 20% en 40%.

INVESTERING

Geld steken in een zonnestroomsysteem kan als een investering gezien worden, net als een woon-werk vervoermiddel, werkkleren, werkcomputer, enz.

Door geld te investeren, verwacht je op den duur meer geld te krijgen; het rendement. De investering slijt wel in de loop van de tijd waardoor je hier op moet afschrijven, oftewel voor vervanging moet sparen, oftewel de terugverdientijd.

In het geval van een zonnestroomsysteem is er een rendement van ongeveer 8% tot 12%. Dit betekent dat het zonnestroomsysteem na ongeveer 9 tot 12 jaar is terugverdiend. Houdt u ook rekening met het renteverlies dan is de terugverdientijd maximaal 15 jaar.

Dus u heeft 15 jaar lang een rendement van 8% per jaar, waardoor u het systeem volledig heeft terugverdiend en u een nieuw zonnestroomsysteem zou kunnen kopen. Het mooie is dat u dat niet hoeft te doen, omdat de panelen en de bevestigingsconstructie daarna nog 10 jaar garantie hebben en een nog langere levensduur.

Als u SDE subsidie heeft dan is dit bij verkoop overdraagbaar op kopers van uw huis of verhuisbaar naar uw nieuwe huis.

LEUKE UITGAVE

Geld steken in een zonnestroomsysteem kan gezien worden als een leuke uitgave, net als een nieuwe keuken, een vakantie, een nieuwe(re) auto, enz. Het geld wordt uitgegeven en aan het gekochte bezit beleef je plezier.

In het geval van een zonnestroomsysteem is het plezier bijvoorbeeld: een groen geweten, een teruglopende elektriciteitsmeter, een statusobject op het dak, trendsetter zijn, onafhankelijkheid van (buitenlandse) energieleveranciers, ….

VOORDEEL ASBESTDAK

Nederland telt naar schatting nog een oppervlakte van 100 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken. Met extra stimuleringsmaatregelen wordt beoogd een versnelling te bereiken in het opruimen van deze daken. Het vervangen van asbestdaken kan al een paar jaar fiscaal voordelig via de Milieu Investerings Aftrek.(MIA). Met deze regeling kan 27% worden afgetrokken van de fiscale winst. Sinds 1 juli 2013 kan extra voordeel worden behaald als asbestdaken worden gesaneerd en voorzien worden van zonnepanelen. Agrarische bedrijven kunnen ook € 3,- per m2 ontvangen voor het verwijderen van asbestdaken.

Bedrijven mogen dan de kosten ook voor de zonnepanelen vervroegd afschrijven via de Vamil (variabele afschrijving) en kunnen bovendien via de Energie Investerings Aftrek (EIA) 41,5% van de kosten van de fiscale winst aftrekken. Additioneel hierop is de mogelijkheid gebruik te maken van de Kleinschaligheids Aftrek (KIA).
Dit alles naast de gewone afschrijving. De zonnepanelen hoeven niet geplaatst te worden op het asbest gesaneerde dak. De panelen mogen ook geplaatst worden op een ander dak op dezelfde locatie.

SUBSIDIE

Aanschafsubsidie Zonnepanelen 2012 en 2013
In 2012 is op 2 juli de Aanschafsubsidie Zonnepanelen opengesteld. Dit was een maatregel uit het “lenteakkoord”. Sinds augustus 2013 is de subsidiepot leeg. Tot die tijd kreeg u 15% subsidie op de aanschaf van de materialen tot een maximum van € 650,-.  Op dit moment is er geen uitzicht op nieuwe subsidies. De stroomprijs stijgt nu doordat de energiebelasting verhoogd wordt. Hierdoor zijn zonnestroomsystemen op dit moment nog steeds zeer rendabel.

Duurzaamheidslening Hoogeveen
In Hoogeveen biedt de gemeente een duurzaamheidslening aan. De duurzaamheidslening is voor u voordeliger dan een normale lening vanwege de gunstige rentetarieven. Het rentepercentage is 3% lager dan het normaal geldende 10 of 15 jaarstarief (SVn), met een minimum rentepercentage van 0,5%. Voor actuele rentestanden kijkt u hier. (U mag hier 3% vanaf halen). Op 23 september 2013 is het rentepercentage 1,8% 10 jaar vast. Hierdoor kunt u een zonnestroomsyteem aanschaffen zonder te investeren en verlaagt u uw maandlasten per direct.  Sun-Fictorie adviseert u graag.

Ik wil graag weten of de investering in zonnestroom iets voor mij is …

Zonne-energie is een onuitputtelijke vorm van energie, waarmee u kunt voorzien in uw eigen energiebehoefte.

Wij vragen geen aanbetaling, u kunt het systeem betalen bij aflevering. Daarnaast adviseren wij u graag over subsidiemogelijkheden.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

© Copyright - Sun-Fictorie