Zonnestroom

De stroom van de zon

MET ZONNEPANELEN VAN SUN-FICTORIE

ZONNESTROOM IETS VOOR U?

Als elektriciteit opgewekt wordt door middel van de energie van de zon, heet dit zonnestroom. Zonne-energie is een schone, betrouwbare en onuitputbare vorm van energie.

Om zonnestroom te produceren, moet je investeren in de aanschaf van zonnepanelen. De stroom die je daarmee opwekt is gratis.

Zonnestroom is duurzaam en milieuvriendelijk:

 • Zonnestroom is onuitputtelijk.
 • Zonnestroom stoot geen broeikasgassen uit, zoals CO2.
 • Zonnestroom verspreidt geen fijnstof en veroorzaakt geen smog.
 • Zonnestroom is veilig.
 • Zonnestroom put de voorraden met fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) niet uit.

Eén zonnepaneel produceert tijdens zijn levensduur ongeveer 5500 kWh aan elektriciteit: een hoeveelheid die, als hij was opgewekt door middel van steenkool en aardgas, tot ruim 3800 kilo kooldioxide had geleid!

zonnestroom1

OP DEZE PAGINA LEEST U MEER OVER:

 • Is zonnestroom iets voor u?
 • Hoe werkt zonnestroom?
 • Is het Nederlandse klimaat wel geschikt?
 • Wat is de optimale invalshoek?

MET ZONNEPANELEN WORDT U ZELF STROOMPRODUCENT

WERKING

Om zonnestroom op te wekken in een woning, heeft u in ieder geval nodig:

 • Zonnepanelen
 • Omvormer

Zonnepanelen
Een zonnepaneel bevat een groot aantal zonnecellen. In een zonnecel wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Dit proces heet ook wel fotovoltaïsche omzetting (PV = PhotoVoltaic conversion). Een zonnecel bestaat uit superdunne laagjes halfgeleidend materiaal. Onder invloed van zonlicht ontstaat tussen de laagjes een spanningsverschil en gaat er stroom lopen. Naarmate er meer licht op de zonnecel valt, is er meer stroom. De huidige zonnecellen worden vervaardigd uit silicium. Er zijn drie verschillende typen cellen te onderscheiden:

 • Mono-kristallijne zonnecellen zijn gemaakt van siliciumplakken, die uit een groot donkerblauw; bijna zwart ‘monokristal’ zijn gezaagd. Zonnepanelen van deze cellen zijn herkenbaar aan de ruitvormige ruimtes tussen de cellen. Bij zonnepanelen met een zwarte achterzijdefolie zijn deze ruitjes alleen van heel dichtbij nog zichtbaar.
 • Poly-kristallijne zonnecellen worden gegoten. Het uiterlijk is veschillende tinten blauw. Zonnepanelen van deze cellen zijn herkenbaar aan de vierkante, blauw geschakeerde, cellen.
 • Amorf silicium wordt op een ondersteunend materiaal ‘opgedampt’. Er wordt relatief weinig silicium gebruikt waardoor de opbrengst lager is dan bij de kristallijne panelen. Deze zonnepanelen zijn meestal van gelaagd glas met een egaal zwart uiterlijk. Door de lage opbrengst per vierkante meter is dit alleen geschikt als er ruimte te over is.

Sun-Fictorie levert zonnepanelen met Mono- en Polykristallijne zonnecellen. Kijk voor meer technische informatie over onze zonnepanelen bij Producten.

De zonnepanelen komen meestal op het dak van het gebouw. Vanaf de zonnepanelen gaan stroomkabels naar een omvormer.

Omvormer
In de meeste gebouwen is het zonnestroom systeem gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Om de stroom in huis te kunnen gebruiken, moet deze omgezet worden in wisselstroom (230 Volt). De omvormer uit het systeem zet gelijkstroom om in wisselstroom en levert de wisselstroom aan het elektriciteitsnet. De omvormer is gekoppeld aan een aparte groep in de meterkast.

Als uw zonnestroomsysteem meer stroom levert dan u op een bepaald moment verbruikt, levert het systeem de stroom aan het elektriciteitsnet. Levert het systeem op een bepaald moment te weinig stroom, dan wordt het tekort aan stroom aangevuld door het elektriciteitsnet.

Ik wil graag meer informatie over de producten van Sun-Fictorie waarmee ik mijn eigen energieleverancier word.

IS HET NEDERLANDSE KLIMAAT GESCHIKT?

Zonne-energie kan bijna overal op aarde gebruikt worden. In Nederland is de zoninstraling jaarlijks ongeveer 950 kWh per M2. De zoninstraling in Nederland is ruim voldoende voor het opwekken van zonnestroom. Zelfs op een regenachtige dag is de zoninstraling voldoende om stroom op te wekken. Met de zonnekracht in Nederland kunnen we jaarlijks 500 maal zoveel zonne-energie opwekken dan we nu totaal aan stroom gebruiken.

In het grafiekje hiernaast leest u de lichtopbrengst in KWh per m2 per dag.

WAT IS DE OPTIMALE INVALSHOEK?

Een zonnepaneel geeft de meeste stroom als het optimaal gericht is op de zon. De hellingshoek van het paneel en de oriëntatie (richting) waarin het paneel staat zijn belangrijk. In Nederland heeft een zonnepaneel de maximale opbrengst, als de helling 36 graden is en het paneel gericht is op het zuiden. Een dak dat tussen het zuidoosten en zuidwesten staat en een helling heeft van tussen de 20 en 60 graden levert ongeveer hetzelfde rendement op.

Met behulp van het instralingsdiagram, dat hieronder staat, is te bepalen wat de zonne-instraling is t.o.v. de maximale zonne-instratling in Nederland, bij een bepaalde hellingshoek en oriëntatie van het dak.

stroomopbrengstorie

lichtopbrengst

Grafiek: zoninstraling De Bilt

Met zonnepanelen wekt u uw eigen stroom op. Duurzaam, milieuvriendelijk en gunstig voor uw portemonnee. Bekijk een aantal voorbeelden.

Voor het ontwerp van uw zonnestroomsysteem bepalen we samen met u wat u nodig heeft en wat u kunt verwachten van uw zonnepaneel.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

© Copyright - Sun-Fictorie